Välkommen till MeasureUp.

Studera inför Din certifieringsexamen med hjälp av förtester från MeasureUp, som omfattar A+, MCSE, MCP, MCSA, MCDST, MCDBA, MCAD, MCSD, CCNA, CIW, OCP, CNA, CNE och SCP. Förtesterna från MeasureUp är fullpackade med kvalitets certifieringstestfrågor och finns on-line, som CD-ROM eller kan laddas ner. Vi erbjuder de mest eftersökta IT teknologier som Cisco, CIW, CompTIA, Microsoft, Novell, Oracle, SCP och Sun. Testerna från MeasureUp är utrustade med följande möjligheter: study mode, tidsbegränsad examen, webbläsarbaserade simulationer, multiple testing options, detaljerade förklaringar och referenser. Förtestet från MeasureUp kommer att vägleda Dig genom en simulerad certifieringsexamen. Få certifieringen snabbt med hjälp av MeasureUp – Vi garanterar att Du skall klara tentan!

MeasureUp bildades i 1997 och har sedan dess levererat 5 miljoner tester till över 1 miljon kunder över hela världen. Vi värdesätter våra kunders lojalitet och vi motiveras av att ge en ovillkorlig tillfredställelse bortom alla förväntningar till de som använder våra produkter och tjänster.

När du kommer in på webbsidan förvänta dig att hela innehållet kommer att vara på engelska.
Dessutom måste all korrespondens etableras på engelska.

Klicka här för att komma in.